Obsah stránky

Noc s Andersenem

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Akce MŠ Jinačovice v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti a rovných příležitostí ve vzdělávání

Text // Miloslav Kavka


Noc s Andersenem
Radostná akce umožněná díky projektu MAP Kuřim II

MŠ Jinačovice uspořádala společně s MAS Brána Brněnska, z.s. v rámci aktivity čtenářská gramotnost a rovné příležitosti vydařenou akci v prostorách MŠ Jinačovice.

Řeč je východiskem gramotnosti a dítě předškolního věku poznává a seznamuje se s knižními tituly nejen za účelem rozvoje poznání a řečových dovedností, ale kniha se stává i pojítkem mezi dítětem a blízkou osobou. Upevňují se citové vazby, naplňují se potřeby dítěte. 

V rámci akce byla připravena řada aktivit pro rodiče a děti, proběhlo společné čtení pohádek a v neposlední řadě mohly být zakoupeny nové knihy do MŠ.

Akce přispěla k posílení čtenářské gramotnosti u dětí i rodičů, nenásilnou formou byly navázány vztahy mezi rodiči a učitelkami v MŠ čímž se naplnily i cíle z oblasti rovných příežitostí.

Na závěr akce děti v MŠ přespaly a strávily tak Noc s Andersenem.

Fotogalerie k článku


Zobrazit celou galerii k článku