Obsah stránky

Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce

pátek, 24. květen 2019 // MAS informuje

Publikace mapuje příležitosti měst a obcí na získání finančních prostředků z národních zdrojů.

Text // Miloslav Kavka


Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací?

Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj, která formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Publikaci a bližší informace o ní naleznete na následujícím odkazu:
https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-Prave-vychazi-publikace-Narodni-dotacni-zdroj

Můžete ji také stáhnout přímo z našich stránek.

Vložený dokument

Národní dotační zdroje - aktualizované vydání 2019 pdf pdf 6 MB