Obsah stránky

Musíme to prozkoumat ...

pátek, 01. únor 2019 // MAS informuje

Seminář v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti a rovných příležitostí, realizovaná v rámci MAP ROSICE II

Text // Miloslav Kavka


„Musíme to prozkoumat…“

Dne 23.11.2018 proběhl v rámci realizace projektu MAP ROSICE II seminář zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dětí, uplatňování vhodných metod a naplňování prožitkového učení v praxi při práci s dětmi v MŠ. V neposlední řadě byl seminář také zaměřen na propojení dětí a rodičů s činnostmi v MŠ.

Semimář byl vedený zkušenou lektorkou, Mgr. Hankou Švejdovou.

Seminář nabídl motivační techniky, které pomohou udržet rytmus činností s dětmi, praktické hry a aktivity umožňující okamžité spojení slova s akcí a reagující na potřebu pohybu, činnosti, bezpečí a důvěry s cílem naučit se něco nového, ale zároveň plnohodnotně podporovat sociální učení.

Zároveň byla probírána metodika rolové hry s nejmladšími dětmi s prostorem pro integraci metod z dalších oblastí rozvoje dítěte (pohybové, kognitivní, výtvarné, pracovní, jazykové atd.), vhodné formy, techniky a metody práce s předškolními dětmi.

Celý seminář a veškeré jeho aktivity byly zaměřeny i na to, jak zapojit do vzdělávání i děti se zvláštními potřebami.