Obsah stránky

MAS připravuje výzvu Malý Leader

pátek, 07. srpen 2020 // MAS informuje

Text // Alexandra Stančíková


MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020

Místní akční skupina Brána Brněnska

připravuje vyhlášení výzvy

Malý Leader Brány Brněnska 2020

Co je Malý Leader:

Jedná se o formu finanční podpory, kterou MAS Brána Brněnska plánuje přerozdělit nejlepším projektovým záměrům pro rozvoj a zlepšení kvality života našeho regionu za pomocí malých neinvestičních projektů, které se konají v roce 2020.  Cílem této aktivity je podpořit aktivity vedoucí ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení regionální ekonomiky, ochraně přírodního a kulturního dědictví venkova, šetrnému využití místních zdrojů, zachování a obnově tradic, podpoře inovativních a moderních přístupů, regionální produkci a spolupráci místních komunit.

 

Kdo může žádat o dotaci:

Neziskové organizace, spolky, zájmové sdružení a obce v území MAS Brána Brněnska.

 

Co může být podpořeno:

 • Neinvestiční záměr žadatele, který bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo sportovního charakteru na území MAS Brána Brněnska.
 • Podpoříme zajištění a vlastní konání akce i s tím spojené pořízení drobného vybavení.
 • propagační materiál
 • odměna pro účinkující
 • nájemné (případ, kdy akci není možné uskutečnit v prostorách zdarma)

 

Financování Malého Leadera:

Finanční alokace Malého leadera 2020 je 31 000 Kč.

Maximální podíl spolufinancování (MAS Brána Brněnska) činí 50% uznatelných nákladů na akci.

Výše podpory na jednu aktivitu u jednoho žadatele:

 • Maximálně 6 200 (včetně DPH) (tj.: celkové uznatelné výdaje akce jsou max. 12 400 Kč)
 • Minimálně 3 100 Kč (včetně DPH) (tj.: celkové uznatelné výdaje akce jsou minimálně 6 200 Kč)

 

MALÝ LEADER BRÁNY BRNĚNSKA 2020 je spolufinancován Jihomoravským krajem

 

Základní podmínky:

 • Žadatel může podat pouze 1 žádost v rámci této výzvy.
 • Realizace záměru proběhne od 4.9. do 19.12.2020
 • Se žadateli podpořených projektů bude uzavřena darovací smlouva, ve které bude uvedena výše spoluúčasti žadatele, specifikace projektu a podmínky realizace projektu. Smlouva bude uzavřena před realizací projektu.
 • Termín podání záměru na MAS od 13.8.2020 do 21.8.2020 (elektronicky, nebo osobně do kanceláře MAS). TERMÍNY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ

Pro více informací nás kontaktujte:

Alexandra Stančíková, tel. 731 654 444, e-mail: stancikova@branabrnenska.cz

Miloslav Kavka, tel. 604 171 798, e-mail: kavka@branabrnenska.cz