Obsah stránky

IROP 2021 -2027 - aktuální informace

pátek, 12. srpen 2022 | MAS informuje
MAS Brána Brněnska pořádala seminář s ředitelem ÚO IROP JMK Mgr. Ljubomirem Džingozovem. o novinkách v IROP: IROP II se rozjíždí! Již byla vyhlášena první výzva z nového programového období IROP. Další informace a harmonogram výzev se dozvíte z článku.

Co nového v IROP? 

Dne 4.8.2022 se uskutečnil v Říčanech seminář k IROP 2021-2027, pořádaný MAS Brána Brněnska pro potenciální žadatele o dotace IROP. Nejnovější informace k operačnímu programu přijel předat pan ředitel Územního odboru IROP JMK Mgr. Ljubomir Džingozov.

Dověděli jsme se mnoho užitečného. Prezentaci ze setkání, zahrnující i novinky k 4.8.2022,  najdete zde: Centrum pro regionalni rozvoj (sharefile.com)

IROP II se nyní již rozjíždí, dne 28.7.2022 byla vypsána první výzva IROP na knihovny IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 2. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (PR) (mmr.cz).

Stejně, jako i u dalších výzev, nebude žádné avízo předem. Definitivní kritéria se tedy dozvíme až ve chvíli vypsání výzvy. Tímto dnem je současně zahájen sběr žádostí o podporu.

Harmonogram výzev je zveřejněn na stránkách MMR IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dokumenty k IROP 2021-2027 (mmr.cz)

Aktuálně bude vyhlášena 23.8.2022 výzva na Mateřské školy. Vzhledem k pravidlům není tato výzva pro obce z území naší MAS příliš relevantní. Dne 15.9.2022 bude následovat výzva Mateřské školy pro iTI, v níž je možné žádat na projekty zahrnuté ve strategii ITI.  

Pro obce, které mají zájem modernizovat nebo stavět základní školu, je důležité datum 22.9. 2022, kdy bude vyhlášena výzva IROP pro Základní školy. S přihlédnutím k alokaci prostředků na oblast vzdělávání a k systému výběru projektů na základě času podání, je nutné podat žádost o dotaci v podstatě okamžitě v termínu vyhlášení výzvy.

První nadřazená výzva pro MAS bude vyhlášena 30.10.2022. Teprve potom může proběhnout nastavení výzvy MAS a schvalovací proces s ŘO IROP a v rámci MAS. S vyhlášením první výzvy MAS Brána Brněnska počítáme v prvním čtvrtletí roku 2023.

V případě dotazů, nejasností či potřeby konzultace se obraťte na Ing. Mgr. Janu Wildovou, tel. 776 234 329, email: wildova@branabrnenska