Obsah stránky

Internetová návštěva obce Ohrady 16.11.2020 od 12:45

úterý, 09. listopad 2020 // MAS informuje

Pojďte se dozvědět, zda Vás může inspirovat místní netradiční pojetí výuky a rozvoje vztahu k životnímu prostředí. Jak se dá park a blízkost přírodní rezervace využít k výuce. Pojďte zjistit zda může být obec Ohrady zajímavým místem opravdové návštěvy.

Text // Miloslav Kavka


Místní akční skupina Brána Brněnska se zapojila do projektu přeshraniční spolupráce se Slovenskou obcí Ohrady.

Obec Ohrady leží v těsné blízkosti národní přírodní rezervace Klátovské rameno, může inspirovat netradičním pojetím výuky a rozvoje vztahu k životnímu prostředí. Může být však i zajímavým cílem výletu.

Protože nemůžeme uspořádat opravdovou návštěvu v této zajímavé obci a oblasti, zveme Vás na krátké internetové seznámení s regionem a tím co se v obci podařilo.

Pokud máte zájem připojit se v pondělí 16.11. od 13:00 ke on-line konferenci (můžete ji třeba i jen sledovat bez nutnosti zapínat vlastní kameru)

Stačí když nám napíšete na níže uvedený email a my Vám v pondělí ve 12:45 pošleme přihlašovací kód k setkání přes aplikaci zoom.

Aplikace je ke stažení zdarma, účastnit setkání se však můžete i přes internetový prohlížeč.

Oficiální pozvánka na on-line akci

V rámci projektu se v obci podařilo revitalizovat park a se zapojením místní školy a školky rovněž vybudovat zahradu s lokální flórou.

Zapojení dětí do budování a údržby bylinné zahrady vede ke zatraktivnění obce a zároveň k rozvoji jejich vztahu k přírodě a místu, kde žijí.

Pojďte se dozvědět více o Klátovském ramenu, obci Ohrady a zdejších netradičních metodách výuky vztahu k životnímu prostředí.

Možná s pak s námi, nebo po vlastní ose rádi vyrazíte do tohoto regionu.

V rámci našeho zapojení do projektu jsme plánovali několikadenní výjezd do partnerské obce, kde jsme chtěli:

  • Podpořit rozvoj cestovního ruchu. Poznat nový region, navázat kontakty a prezentovat zajímavá místa návštěv v našem regionu
  • Navázat spolupráci na úrovni rozvoje enviromentální výchovy, kultivaci vztahu k životnímu prostředí

Protože nám současná situace dlouhodobě nedovoluje uspořádat fyzicky návštěvu obce Ohrady, nabízíme zájemcům možnost shlédnout výstupy projektu alespoň formou videí a zapojení se do krátké on-line konference.

Pokud si přejete vidět výstupy projektu a slyšet pedagogy a představitele místní samosprávy a rádi byste aby nebylo vidět Vás, nebojte, je to možné.
U konferencí se běžně vypíná kamera „hostů“. Urychluje to přenos a pro účastníky je to často příjemnější.

Pokud byste měli jakékoli otázky, neváhejte se nám ozvat.

Buď na email: kavka@branabrnenska.cz

Nebo na telefon: 604 171 798

Rádi odpovíme na co bude potřeba a pomůžeme i s nastavením aplikace pro připojení se ke konferenci.