Obsah stránky

Informace o výběru projektů – Výzva MAS OPZ č. – Prorodinná opatření

pondělí, 25. září 2017 // MAS informuje

Text // Michaela Košvicová


Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. informuje o výsledku jednání Programového výboru MAS v rámci výzvy MAS OPZ č. 1 – Prorodinná opatření.

Do výzvy byly zaregistrovány celkem 4 žádosti o dotaci, které úspěšně prošly všemi fázemi formálního a věcného hodnocení. Na základě výsledků výběrového procesu byly všechny projekty doporučeny k podpoře a předány do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.