Obsah stránky

ENERKOM BRÁNA BRNĚNSKA - SPOLEČNĚ ZA OBNOVITELNÉ ZDROJE

pondělí, 04. červenec 2022 | MAS informuje
Místní akční skupina Brána Brněnska vás zve do nově vznikajícího energetického společenství! Tato komunita si klade za cíl sdružovat subjekty ze soukromého i veřejného sektoru a společně vyrábět, prodávat a sdílet elektřinu i teplo z obnovitelných zdrojů.

Tento spolek s názvem ENERKOM Brána Brněnska bude založen na podzim tohoto roku a bude tak následovat již existující společnosti ENERKOM Opavsko a ENERKOM Tanvaldsko. “Jsme rádi, že se můžeme připojit k tomuto trendu a umožnit tak subjektům na našem území zvýšit svou energetickou soběstačnost a dosáhnout na investice z evropských fondů”, říká Ing. Oldřich Štarha, předseda MAS Brána Brněnska, která je zakládajícím členem ENERKOMu.

 

Tato komunita bude podporovat výrobu, prodej a sdílení alternativně vyrobené elektřiny a tepla. Její členové budou moct například využívat i výhodnějšího odkupu zbytkové energie (přetoků) provozovateli sítí. Díky úzké spolupráci bude spolek využívat sdíleného know-how svých členů a efektivněji prosazovat své zájmy na nejrůznějších úrovních (například při vzniku nové legislativy). ENERKOM tak bude účinněji přispívat ke stabilizaci nebo i snížení cen energií v rámci spolku.

 

V současnosti jsou občané, firmy i obce ve velké míře závislé na dodávkách drahých energií od dodavatelů. Přitom má venkov dostatek vhodných ploch i příležitostí pro výrobu obnovitelné energie pocházející z vody, větru, slunce a biomasy. Prostřednictvím spolupráce a kooperace v rámci komunitní energetiky se může výroba energie decentralizovat a každý spotřebitel energie tak může být zároveň i jeho výrobcem. Lidé, firmy a obce tak budou moct energii nejen používat pro vlastní potřebu ale také ji efektivně sdílet mezi sebou. Díky tomu se mohou stát energie nezanedbatelným zdrojem příjmů venkova. 

 

Přínosy pro komunitu v rámci spolku ENERKOM Brána Brněnska:

  • školení, osvěta a šíření konceptu komunitní energetiky,
  • poskytování kompletního servisu a pomoci (právní podpora, administrativa, financování atd.),
  • vznik alternativní možnosti investování při využití obnovitelných zdrojů energie,
  • efektivní pomoc při plánování, projektování, přípravě a realizaci jednotlivých projektů,
  • zajišťování dotací, úvěrů,
  • propojení s odborníky a poradenství.

 

Členem spolku se může stát fyzická či právnická osoba s trvalým pobytem v lokalitě spolku splňující podmínky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (RED II) a českých předpisů, které tuto směrnici implementují (zejména energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích energií). Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Ing.Oldřicha Štarhu -  starha@branabrnenska.cz.

 

Dle informací z národní sítě MAS by mohla být v rámci financování z fondů EU v roce 2023 zpřístupněna částka až 100 mil. Kč. Ta by pak byla rozdělena mezi schválené projekty všech existujících energetických spolků v ČR. Kromě spolků ENERKOM Opavsko a  ENERKOM Tanvaldsko nejsou zatím oficiálně registrovány další místní energetické subjekty (MAS Brána Brněnska směřuje všechno úsilí k tomu, aby byl spolek ENERKOM Brána Brněnska registrován v září až říjnu 2022). Dá se tedy očekávat, že v roce 2023 by se mohla mezi tyto společnosti rozdělovat objemově zajímavá finanční částka. Využijte tedy této příležitosti a zvyšte svou energetickou soběstačnost!

 

Kontaktní osoba pro projekt ENERKOM Brána Brněnska je Ing.Oldřich Štarha -  starha@branabrnenska.cz.