Obsah stránky

Dotační titul MMR na podporu obnovy sportovní infrastruktury

úterý, 28. listopad 2017 | MAS informuje

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. informuje o Dotačním titulu č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury podporovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Tento dotační titul je zaměřen na podporu školních hřišť a tělocvičen, žádat může obec do 3000 obyvatel, míra podpory je až 70 % způsobilých výdajů. Termín příjmu žádostí je do 15.1.2018. Obec jako žadatel musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický a rozvojový dokument. Dolní limit dotace je 500 tis. Kč, horní limit pak 5 mil. Kč. Více informací o dotačním titulu najdete na stránkách MMR zde.