Obsah stránky

Brána Brněnska pomohla k moderním třídám, novým chodníkům či nákupu aut pro pečovatele

středa, 24. březen 2021 // MAS informuje

V Dolních Loučkách už obyvatelé do centra obce nemusejí jít kolem frekventované silnice po nebezpečném travnatém okraji. Komfortně se tam dostanou po nových chodnících. Také mohla být rozšířená zdejší školka. Ostrovačičtí žáci se po otevření škol budou učit ve zbrusu nově vybavených polytechnických třídách. A ivančické pečovatelky se díky zakoupeným autům dostanou rychleji ke svým klientům. Ve všech čtyřech případech obcím a organizacím k financování pomohla Místní akční skupina (MAS) Brána Brněnska, z.s.

Text // Alexandra Stančíková


„Jednou z činností, kterou se Brána Brněnska zabývá v oblasti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, je podpora projektů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Ty směřují do infrastruktury obcí, škol nebo sociálních služeb. Projekty IROP podávané přes MAS jsou pro žadatele výhodnější, neboť dotace dosahuje 95% způsobilých výdajů,“ říká Jana Wildová, manažerka MAS Brána Brněnska se sídlem v Kuřimi.

V právě končícím strategickém období bude celkově rozděleno na podporu projektů IROP bezmála 100 milionů korun.  „MAS podpořila celkem třiatřicet projektů, z toho jedenáct bylo zcela dokončeno a proplaceno, a dalších osm již získalo právní akt od ministerstva pro místní rozvoj,“ vypočítala Wildová.

Nejčastějšími žadateli byly obce, a to zejména o podporu na výstavbu chodníků a jiných opatření zajišťujících bezpečnost chodců. Další oblastí, která je Místní akční skupinou Brána Brněnska, z.s.  podporována z IROP, je infrastruktura  školství.  Projekty zde cílily na zvýšení kapacity mateřských škol, na budování odborných učeben, na zajištění bezbariérovosti škol.

„V dalších výzvách, zaměřených na sociální infrastrukturu, byly podpořeny jednak projekty na výstavbu a rekonstrukce komunitních center a dále na podporu sociálních služeb, nejčastěji pomocí nákupu nových automobilů a kompenzačních pomůcek,“ popsala Wildová.

MAS umožňovala ve svých výzvách žadatelům podání projektů na podporu cyklostezek. Z důvodu značné finanční náročnosti  spojené s budováním  cyklostezek, byly podány zatím dva projekty ve výzvě roku 2020, které jsou nyní v administrativním procesu ke schválení řídícím orgánem IROP.

 

Co se díky projektům MAS podařilo vybudovat?

Nové chodníky v Dolních Loučkách

Velmi často potřebují obce získat peníze na zbudování nových chodníků, které zvýší bezpečnost jejich obyvatel a návštěvníků obce.  Díky MAS se to podařilo v Dolních Loučkách. V roce 2019 si obec podala dva projekty a celkem na ně získali podporu ve výši 5 miliónů Kč. Po jednom z nových chodníků se již mohou občané vydat směrem na Horní Loučky, druhý je také hotový a je po něm možné dojít k části obce Střemchoví. Na místech, kde dosud byl pouze travnatý okraj silnice, vznikly chodníky, které umožňují bezpečnou pěší chůzi do centra obce, na zastávku, do obchodu, do školy. Na prvních dvou fotografiích je cesta k Horním Loučkám před stavbou chodníku a při práci, kdy je chodník již hotový, ale ještě se pracuje na rozšíření silnice.

Součástí chodníku ke Střemchoví bylo také vybudování nového mostku a veřejné osvětlení.

Přístavba mateřské školy v Dolních Loučkách

V Dolních Loučkách bylo možné díky pomoci MAS rozšířit mateřskou školu. Ta stávající sice vyrostla v roce 2012, ale díky velkému počtu zájemců musela využívat i prostory budovy základní školy. Díky podpoře ve výši přesahující 2 miliony Kč šlo stavebními úpravami komplexně změnit dispozici budovy a navýšit tak kapacitu zařízení.  Vznikla nová denní místnost, ložnice pro odpolední klidový režim, nové sociální zázemí nejen pro žáky, ale i pro personál. Nově je ve školce úklidová místnost a přípravna jídel. V budově byl zajištěn bezbariérový přístup díky výtahu.

Učebna pro polytechnické vzdělávání - ZŠ Ostrovačice 

Text: Ing. Mgr. Jana Wildová