Obsah stránky

Aktuální příležitost požádat o dotace

středa, 25. červenec 2018 // PRV

Do 6.8.2018 je otevřená příležitost žádat o dotace pro zemědělce, potravináře, lesníky, podnikatele a další.

Text // Miloslav Kavka


Informujeme o aktuální příležitosti žádat o dotace v níže uvedených oblastech.

 

Podpora pro zemědělce

Pokud jste zemědělec a zajímala by Vás 50 % dotace na pořízení strojů, technologií, nebo stavebních úprav a staveb, pro rozvoj rostlinné, živočišné, nebo školkařské výroby.

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření
F1 – Investice do zemědělských podniků.

 

Podpora pro zemědělce, výrobce potravin a krmiv

Pokud jste zemědělec, výrobce potravin či krmiv a zajímala by Vás až 50 % dotace na:

 • stroje, zařízení;
 • výstavbu nebo modernizaci budov;
 • ČOV ve zpracovatelském provozu;
 • investice vedoucí ke zvyšování kvality produktů;
 • investice spojené s uváděním produktů na trh, například vybudování/rekonstrukce prodejen, pojízdná prodejna, stánky, prodej ze dvora;
 • nákup užitkových vozů kategorie N1 a N2

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření
F2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

 

Podpora pro držitele lesů

Pokud jste držitelem lesa a zajímala by Vás 90 % dotace na:

 • výstavbu lesních cest kategorie 1L a 2L;
 • rekonstrukce lesních cest, svážnic a technologických linek na lesní cesty 1L a 2L;

včetně souvisejících objektů a vybavení lesních cest, nákupu pozemků a nákladů na projekční a inženýrskou činnost

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření
F3 – Lesnická infrastruktura

Podpora pro podnikatele

Pokud podnikáte, nebo jste zemědělci a zsjímsla by Vás dotace až 45 % na:

 • provozovnu, kancelář, či malokapacitní ubytovací zařízení;
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení;

spojeného s podnikáním v některé z uvedených činností CZ-NACE: C, F, G, I, J, M, N, P, R, S

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření
F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, nebo v rámci opatření
F5 – Podpora agroturistiky

 

Podpora pro podnikatele v lesnictví a držitele lesů

Pokud jste držitelem lesa, nebo podnikáte v lesnictví a zajímala by Vás dotace 50 % na:

 • stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví
 • výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu

Můžete do 6.8.2018 podat žádosti o dotaci přes MAS Brána Brněnska, z. s. v rámci opatření
F7 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

 

Více informací na: https://branabrnenska.cz/vyzva-prv-c-4/#obsah

nebo se spojte přímo s pracovníkem MAS Brána Brněnska, z. s.

Miloslavem Kavkou

email: kavka@branabrnenska.cz,

telefon: 604 171 798