Obsah stránky

Aktualizovaný harmonogram výzev MAS pro rok 2020

čtvrtek, 09. duben 2020 // MAS informuje

Text // Miloslav Kavka


Níže zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram vyhlašování výzev MAS v roce 2020.

Termíny se mohou měnit v závislosti na jednání s řídícími orgány.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

 

Harmonogram výzev MAS pro rok 2020

Název výzvy

Aktivita

Plán vyhlášení výzvy

Plán příjmu žádostí o podporu

Plán ukončení příjmu žádostí o podporu

Celková alokace (tj. podpora EU + podíl žadatele)

8. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Komunitní centra a sociální služby

Rozvoj sociálních služeb, rozvoj komunitních center

06/2020

06/2020

10/2020

7 368 421,05 Kč

9. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Dopravní infrastruktura

Terminály a parkovací systémy, bezpečnost dopravy

06/2020

06/2020

10/2020

15 700 412,13

10. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Cyklo/dopravní infrastruktura

Cyklodoprava

06/2020

06/2020

10/2020

7 368 421,05

11. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.-IROP-Předškolní a školní vzdělávání

ZŠ, MŠ, SŠ, neformální vzdělávání

06/2020

06/2020

10/2020

12 631 578,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva PRV č. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků

05/2020

 

05/2020

 

06/2020

 

4 500 000 Kč

Fiche č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

1 200 000 Kč

Fiche č. 7 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

1 100 000 Kč

 

Výzva PRV č. 8

 

Uvádíme orientační údaje. Přesné výše alokací budou vypočítány až na základě výsledků předcházející výzvy.

 

Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků

 

 

 

2 100 000 Kč

Fiche č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

3 500 000 Kč

Fiche č. 6 Neproduktivní investice v lesích

2 165 308 Kč

 

Vložený dokument

Harmonogram výzev MAS 2020_aktual pdf pdf 149 kB