Obsah stránky

90% dotace na přípravu Adaptační strategie

pátek, 14. únor 2020 // MAS informuje

Přijďte se dozvědět více na bezplatný seminář pořádaný Místní akční skupinou Brána Brněnska, z.s. Adaptační strategie umožní v dalších letech čerpání prostředků na realizace opatření souvisejících s adaptací na změnu klimatu.

Text // Miloslav Kavka


Informujeme, že Státní fond životního prostředí, v rámci Programu "Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu," financovaného z Norských fondů 2014 - 2021 vyhlásil výzvu SGS-3.

Podrobnosti o výzvě po kliknutí na tento řádek.

Prostřednictvím výzvy je možné získat 90% dotaci na tvorbu Adaptační strategie - dokumentu stanovujícího dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujícího vhodná adaptační/mitigační opatření na lokální a regionální úrovni.

Na základě platné Adaptační strategie bude v dalších letech možné žádat prostředky na realizace potřebných oipatření.
Opatření obsažená ve strategiích bude v budoucnu možné financovat jak z Norských fondů, tak z dalších dotačních titulů.

Jedná se tedy o příležitost, jak s velkou mírou dotace vytvořit zásadní dokument, který do budoucna umožní čerpat prostředky na realizaci opatření souvisejících s adaptací na změnu klimatu.

K podrobnějšímu seznámení se s výzvou a možností podání žádostí o dotaci pořádáme bezplatné informační setkání.

26.2.2020 od 10:00 v Clubu Escape na zámku v Kuřimi, Křížkovského 48/2

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře umístěného zde.

Pozvánku na akci přikládáme níže.

Vložený dokument

Pozvanka_SGS-3 'Oslo'_Kurim_26_02_20 pdf pdf 170 kB