Obsah stránky

8. výzva Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. dne  12.2.2021 vyhlašuje 8. výzvu z Programu rozvoje venkova (PRV)  k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. V rámci této výzvy budou vyhlášeny celkem 2 fiche (opatření):

Fiche č. 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností s alokací: 3.461.536,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 19, odstavci 1., písmenu b) přiložených Pravidel od strany 55

Fiche č. 6: Neproduktivní investice v lesích, s alokací: 2.239.164,- Kč
Podrobné informace naleznete v článku 25 přiložených Pravidel od strany 65

Do regionu MAS Brána Brněnska by tak v rámci této výzvy mělo být možné rozdělit částku 5.700.700,- Kč.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů. 
Pokud Vám dokument ve formátu pdf nejde otevřít v prohlížeči, nejprve ho stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

Webinář pro zájemce o dotace se uskuteční 18.2.2021 od 15:00

K webináři se připojíte kliknutím ZDE
NENÍ POTŘEBA INSTALOVAT ŽÁDÝ PROGRAM

Registrace zájemců je možná zde.
Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde.

V případě, že to umožní uvolnění opatření proti šíření nemoci COVID-19, uspořádá MAS i klasický seminář pro žadatele v prostorách Kuřimského zámku.

V případě jakýchkoli otázek se obracejte na Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

Datum vyhlášení výzvy:                                                          12.2.2021
Datum zahájení příjmu žádostí:                                              3.3.2021 
Datum ukončení příjmu žádostí:                                            18.3.2021

Termín registrace na RO SZIF:                                              18.6.2021

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:        50 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:   5 000 000 CZK

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru se obraťte na: 

Miloslava Kavku, email: kavka@branabrnenska.cz, telefon:  604 171 798

Výzva PRV č. 8

Název Typ
Seznam přijatých žádostí o dotaci pdf pdf
Výzva PRV č. 8 pdf pdf
Interní postupy MAS Brána Brněnska pro Programový rámec PRV pdf pdf
Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z PR PRV pdf pdf
Fiche PRV č. 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf
Fiche PRV č. 6 - Neproduktivní investice v lesích pdf pdf
Pravidla 19.2.1. - Podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV pdf pdf
Počet obyvatel obcí v regionu MAS Brána Brněnska podle ČSÚ pdf pdf
Databáze ekonomických činností (CZ-NACE) xlsx xlsx
Potvrzení Odborného lesního hospodáře OHL – vzor nepovinné přílohy docx docx
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf
Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře pdf pdf
Specifikace práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 pdf pdf
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků pdf pdf
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020 pdf pdf
Metodika výpočtu finančního zdraví pdf pdf
Příručka pro publicitu pdf pdf
Pozvánka na webinář pro žadatele pdf pdf
Prezentace z webináře pro žadatele z 18.2.2020 pdf pdf