Obsah stránky

Avízo výzvy PRV č. 3

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. na přelom roku 2017 a 2018 připravuje vyhlášení 3. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření). Do regionu MAS Brána Brněnska tak bude možné v rámci těchto opatření rozdělit přes 19 mil. Kč. Bude možné žádat o podporu nejen pro zemědělce, ale také potravináře, lesníky a další subjekty.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Pro aktuality a avíza výzev sledujte www.branabrnenska.cz. Vyhlášení výzvy je plánováno na prosinec 2017, příjem žádostí o podporu by pak měl začít koncem února 2018. Více informací o plánované výzvě a podrobnosti o jednotlivých opatřeních, které budou v rámci výzvy podporovány najdete v přiložených dokumentech. Pokud Vám dokument ve formátu pdf neljde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS - Michaelu Košvicovu (kosvicova@branabrnenska.cz, 725 016 886), Jaroslava Martínka (martinek@branabrnenska.cz, 604 964 847).

Výzva PRV č. 3
pdf pdf
292 kB