Obsah stránky

Avízo výzvy PRV č. 3

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. na přelom roku 2017 a 2018 připravuje vyhlášení 3. výzvy z Programu rozvoje venkova. V rámci této výzvy bude vyhlášeno celkem 6 fichí (opatření). Do regionu MAS Brána Brněnska tak bude možné v rámci těchto opatření rozdělit přes 19 mil. Kč. Bude možné žádat o podporu nejen pro zemědělce, ale také potravináře, lesníky a další subjekty.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. K žádosti o dotaci je nutné předložit pravomocné a platné řízení stavebního úřadu.

Pro aktuality a avíza výzev sledujte www.branabrnenska.cz. Vyhlášení výzvy je plánováno na prosinec 2017, příjem žádostí o podporu by pak měl začít koncem února 2018. Více informací o plánované výzvě a podrobnosti o jednotlivých opatřeních, které budou v rámci výzvy podporovány najdete v přiložených dokumentech. Pokud Vám dokument ve formátu pdf neljde otevřít v prohlížeči, tak si ho nejprve stáhněte do Vašeho počítače a pak otevřete.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci vašeho projektového záměru se obraťte na pracovníky kanceláře MAS - Michaelu Košvicovu (kosvicova@branabrnenska.cz, 725 016 886), Jaroslava Martínka (martinek@branabrnenska.cz, 604 964 847).

Výzva PRV č. 3

Název Typ
Aktualizovaná Pravidla 19.2.1 - Podmínky pro poskytování dotace pdf pdf
Otázky a odpovědi k žádostem v rámci výzvy docx docx
Prezentace ze semináře PRV pro žadatele k výzvě č. 3 - 15.1.2018, 29.1.2018 pdf pdf
Seznam přijatých žádostí o dotaci - Výzva MAS PRV č. 3 pdf pdf
Zápis z jednání Programového výboru MAS pdf pdf
Výzva PRV č. 3 pdf pdf
Fiche PRV č. 1 Investice do zemědelských podniků pdf pdf
Fiche PRV č. 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů pdf pdf
Fiche PRV č. 3 Lesnická infrastruktura pdf pdf
Fiche PRV č. 4 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností pdf pdf
Fiche PRV č. 5 Podpora agroturistiky pdf pdf
Fiche PRV č. 7 Investice do lesnickcýh technologií a zpracování les. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh pdf pdf
Avízo výzvy PRV č. 3 pdf pdf
Informace k připravované výzvě PRV č. 3 pdf pdf
Interní postupy MAS BB PRV pdf pdf
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) Brno-venkov k 30.11.2017 xlsx xlsx
Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků pdf pdf
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 pdf pdf
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV pdf pdf
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře pdf pdf
Povinná příloha žádosti o dotaci - soulad se strategií SCLLD docx docx
Pozvánka na semináře k výzvě č. 3 pdf pdf
Pravidla 19.2.1 - podmínky pro poskytování dotace pdf pdf
Pravidla PRV pro MAS pdf pdf
Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci pdf pdf
Zápis z jednání Výběrové komise MAS pdf pdf
Postup od podání na MAS k podání na RO SZIF pdf pdf