Obsah stránky

Aktuality v projektu MAP Kuřim II

21.1.2019_______________________________________________________________________

Seminář - s tematikou "o tom, proč děti nebaví se bavit o škole"

24.1.2019 proběhl v rámci projektu MAP Kuřim II seminář s učiteli, psychologem a rodiči, kteří se potřebovali poradit a sdílet zkušenosti v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Seminář vedl Mgr. Ondřej Mikauš, psychology, terapeut a rodič s letitou praxí poskytování intervencí v oblasti vzdělávání, školství.

Hlavními tématy byly:

  • stres z klasifikace
  • hodnocení ve škole
  • zadávání domácích úkolů
  • domácí příprava
  • rivalita, srovnávání sourozenců 

Díky zpětné vazbě účastníků semináře víme, že debata účastníkům přinesla nové pohledy na důležitost každodenní přípravy na vyučování, zadávání přiměřených domácích úkolů, rozvíjení dětí v oblastech, které je zajímají, nepřetěžování dětí a netrvání na samých jedničkách.

Akce tak přispěla k lepšímu pochpopení potřeb žáků, potřeb a cílů rodičů a potřeb a cílů pedagogů.
Zároveň došlo ke vzájemnému vyladění a nastavení lepšíé komunikace mezi pedagogy a rodiči.

 

8.11.2018_______________________________________________________________________

Skupinové setkání v rámci zahájení projektu, otevření tématu komunikace a rovných příležitostí, možnosti zapojení veřejnosti do rozvoje vzdělávání v regionu

Dne 8. 11. 2018 se uskutečnilo společné setkání, skupinový workshop na téma podpory vzájemné komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli. Setkání bylo skvělou příležitostí pro vzájemné poznání, sdílení zkušeností, rozdílných pohledů a rozvoj dialogu mezi rodiči, členy pracovních skupin a členy Řídícího výboru.

Pod vedením zkušené lektorky se podařilo otevřít téma, které se bezprostředně týká všech zainteresovaných aktérů v procesu vzdělávání a povzbudit přítomné k další práci na společném cíli dalšího rozvoje kvalitního vzdělávacího systému, který se zajímá o potřeby i těch, kteří je v danou chvíli třeba neumí pojmenovat, nebo prosadit. 

Účastníkům setkání byla nabídnuta možnost přihlásit se do pracovní skupiny pro rovné příležitosti a stejně tak byly vyzvání k šíření této příležitosti, jak se aktivně zapojit do rozvoje vzdělávání v regionu.

Seminář byl pozitivně hodnocen a díky otevřenosti účastníků a lektora došlo k pozitivnímu zahájení projektu.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. jednání Řídícího výboru MAP

Dne 8. 11. 2018 po ukončení workshopu na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli následovalo první setkání Řídícího výboru v rámci projektu MAP Kuřim II.

Jednání bylo veřejné a mohli se do něho zapojit i účastníci právě ukončeného workshopu, které zaujala možnost dozvědět se více, nebo se dokonce připojit k platformě, která se věnuje rozvoji vzdělávání v území.

Řídící výbor přijal svůj statut a odsouhlasil svůj jednací řád.

Byly ustaveny pracovní skupiny a otevřena možnost jejich rozšíření o další zájemce.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na společnou diskuzi a skupinový workshop na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli. Akce se bude konat v rámci zajájení projektu MAP Kuřim II a vedle možnosti sdílet zkušenosti a posunout téma zase o kousek dál, bude představena i možnost, jak se systematicky zapojit do ovlivňování kvality vzdělávání v regionu.

PDF verze letáku pro lepší čtení ke stažení.

 

1.11.2018______________________________________________________________________

„UMÍM SE DOMLUVIT“ - workshop na podporu rovného přístupu ve vzdělávání

Dne 1. 11. proběhl přímo v zázemí MŠ Kuřim seminář vedený zkušenou lektorkou Vlastou Křenovskou.

Seminář byl jak vzdělávací tak praktický a lektorka na něm účastníkům nabídla unikátní pohled na komunikaci s dětmi.

S pedagogy probírala, jak znalost komunikačních typů může usnadnit život pedagoga; jak jednoduše porozumět a pochopit sám sebe i své žáky.

Znalost komunikačních typů přináší rychlé pochopení protějšku, se kterým chci komunikovat, umožní snadněji řešit konflikty a pomůže Vám vyřešit opakovaná nedorozumění.

Pedagogové byli seznámeni se základní typologií podle komunikačních typů. Metody a praktiky popisované na semináři jsou ověřeno také pro práci s dětmi s ADHD.

 

29.10.2018______________________________________________________________________

Seminář pro MŠ a ZŠ - Divadlo fyziky ÚDIF

Dne 29. 10. 2018 proběhl v prostorách hotelu Myslivna seminář Divadla Fyziky ÚDIF – jedná se o skupinu vystudovaných fyziků, kteří chtějí ukázat krásy vědy a techniky všem lidem. Cílem seminářů je ukázat fungování fyzikálních zákonů v praxi. Publikum je při vystoupeních aktivně zapojováno.

Pedagogové z území se na akci dozvěděli,  jak zajímavě pracovat s fyzikálními jevy a představovat je dětem a žákům, kteří se s fyzikou ještě nikdy nesetkali, a naučili se jednoduché experimenty z fyziky.
Experimenty si děti mohou následně pod vedením vyškolených pedagogů samy zkoušet a hrát si s nimi.

Pedagogové pracovali v malých skupinách o 2-4 lidech a prostřednictvím experimentů se zabývali různými otázkami: proč lodě plavou; proč létá horkovzdušný balón a co se děje se vzduchem, jak vypadá var vody a jaké vlastnosti má pára; jak se míchají barevná světla; jak velkou sílu má magnet, s jakými plyny kromě vzduchu se mohou děti kolem nás setkat a podobně.

Lektoři Divadla fyziky vedle návodů a nápadů na experimenty vhodné pro MŠ a první stupeň ZŠ předvedli pedagogům různá možná divadelní ztvárnění experimentů.

 

5.10.2018_______________________________________________________________________

„Proč se lidé dělí na vítěze a skorovítěze?“ 

Dne 5.10.2018 proběhl na Zámku v Kuřimi seminář vedený lektorem PhDr. Markem Hermanem. Pedagogové z území ORP Rosice na něm společně uvažovali a objevovali, jakým způsobem se buduje klima ve třídě, proč je důležitá atmosféra vztahů a proč k učení nutně potřebujeme znát doslova „technologii“ neohrožujícího prostředí.

Seminář byl rovněž zaměřen na práci pedagoga s pravidly.
Seminář vedl účastníky k zamyšlení nad tím, proč a jak pracujeme s pravidly. Jak se pravidla tvoří a jaké mají zákonitosti.

Dále měli přítomní možnost do hloubky se seznámit s teorií oslovění pravé hemisféry a s teorií o 7 klíčových slovech pro proces učení.