Obsah stránky

Aktuálně v projektu MAP Rosice III

Listopad 2023

____________________________________________________________________

Ukončení realizace projektu MAP Rosice III

Dne 30.11.2023 došlo k ukončení fyzické realizace projektu MAP Rosice III. Realizace projektu proběhla v souladu s postupy projektu MAP III. 

Jménem realizačního týmu bychom se chtěli poděkovat všem zapojeným aktérům. 

 

Závěrečné jednání Řídícího výboru MAP Rosice III

Ve dnech od 23.11.2023 proběhne jednání Řídícího výboru MAP Rosice III.

Program jednání: 

 • Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele
 • Projednání finálního dokumentu MAP a další dokumentace projektu 
 • Různé - diskuze, návrhy, připomínky 

 

 

Závěrečné setkání pracovních skupin MAP Rosice III

Dne 7.11.2023 od 13:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Hotel D1, Ostrovačice 

Program:

 • Zahájení závěrečného jednání PS
 • Zhodnocení průběhu projektu MAP Rosice III, podklady pro závěrečné jednání ŘV
 • Diskuze

 

Říjen 2023

____________________________________________________________________

Podpora škol v plánování a Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání 

Ve dnech 5. a 6.2023 od 13:00 hod. proběhne akce, která je organizovaná v rámci projektu MAP Rosice III a MAP III Kuřim. 
Akce proběhne v Hotelu Atlantis, Brána 177, Rozdrojovice 664 34.

Program: 
Čtvrtek 5.10.2023

 • 13:00-13:30 Pezence a zahájení akce
 • 13:30-16:00 Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání
 • 16:00-16:30 Coffee break
 • 16:30-18:30 Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání
 • 18:30-19:30 Večeře
 • 20:00-22:30 Společenský večer s výměnou dobré praxe

Pátek 6.10.2023

 • 7:00-9:00 Snídaně 
 • 9:00-12:00 Podpora škol v plánování 
 • 12:00-13:00 Oběd
 • 13:00-14:00 Podpora škol v plánování
 • 13:00-14:00 Oběd
 • 14:00-15:00 Závěrečné zhodnocení akce a oficiální ukončení akce

Změna programu vyhrazena.

 

Září 2023

____________________________________________________________________

Čtvrté setkání pracovních skupin MAP Rosice III

Dne 26.9.2023 od 13:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Hotel D1, Ostrovačice 

Program:

 • Zahájení 4. setkání pracovních skupin
 • Výměna zkušeností a odborných znalostí na téma: Práce s nadanými žýáky - odborná konzultantka - Mgr. Jana Vitulová
 • Výměna zkušeností a odborných znalostí na téma: Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí s potřebou podpůrných opatření - odborná konzultantka - Mgr. Veronika Peslerová
 • Diskuze

 

Spolupráce v území (NPI ČR)

Dne 19.9.2023 se Realizační tým v rámci spolupráce s Národním pedagogickým institutem účastnil setkání zaměřeno na spolupráci v území, sesznámení se záměry a vizemi projektu IPs Kurikulum. 

 

Červenec 2023

____________________________________________________________________

Jednání Řídícího výboru MAP Rosice III

Ve dnech od 13.-18.7.2023 proběhne jednání Řídícího výboru MAP Rosice III formou per rollam. 

Program jednání: 

 • Projednání a schválení Akčních plánů na roky 2023,2024,2025

 

Červen 2023

____________________________________________________________________

Tvorba akčních plánů pro roky 2023,2024 a 2025

V přůběhu měsíce realizační tým MAP Rosice III pracoval na přípravě akčních plánů pro roky 2023,2024 a 2025, které následně budou projednány Řídícím výborem. 

Obsahem akčních plánů jsou aktivity, které budou implementovány v projektu MAP IV v rámci aktivity 4 (Specifická pravidla výzvy). Akční plány vycházejí z potřeby v území a jsou v souladu s cíli MAP, které vycházejí ze Strategického rámce MAP do roku 2025.

 

Květen 2023

____________________________________________________________________

Jednání Řídícího výboru MAP Rosice III

Dne 25.5.2023 od 14:15 hod. proběhne jednání Řídícího výboru.
Místo jednání: Kaskáda | Golf Brno Kaskáda

Program jednání: 

 • Zahájení, volba zapisovatele
 • Schválení aktualizace Strategického rámce MAP Rosice III
 • Schválení aktualizace Anaylitické části MAP Rosice III
 • Projednání vstupu do MAP IV
 • Různé - diskuze, návrhy, připomínky

 

Třetí setkání pracovních skupin MAP Rosice III

Dne 16.5.2023 od 14:00 hod. - 16:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Základní škola Jungmannova 813

Program: 

 • Zahájení setkání PS a aktuální dění v projektu MAP Rosice
 • Návrh aktivit (akční plány pro roky 2023, 2024 a 2025
 • Projednání aktualizace SR MAP
 • Projednání a revize SWOT analýzy - Analytická část 
 • Sdílení dobré praxe

 

Duben 2023

____________________________________________________________________

Setkání zástupců škol ORP Kuřim a ORP Rosice s KAP a MAP 

Ve dnech 13. a 14.2023 od 13:00 hod. proběhne akce, kterou zastřešuje KAP Jmk a MAP pro zástupce škol z území ORP Rosice a ORP Kuřim. 
Akce proběhne v Hotelu Sladovna Černá Hora, nám. U Pivovaru 3, 67921

Program: 
Čtvrtek 13.4.2023

 • 13:00-13:30 Pezence 
 • 13:30-13:50 Zahájení akce
 • 13:50-14:20 Prezentace středních škol
 • 14:30-15:30 Kyberbezpečnost - Ing. Olga Hölzlová (RT KAP JmK III)
 • 15:30-16:00 Coffee break
 • 16:00-18:00 Práce s nadanými žáky - Mgr. Jana Vitulová a další (JCMM)
 • 18:00-18:30 Možnosti spolupráce KAP a MAP 
 • 18:30-19:30 Večeře 
 • 20:00-22:30 Společenský večer s výměnou dobré praxe

Pátek 14.4.2023

 •  7:00-9:00 Snídaně 
 • 9:00-11:00 Prezentace ČŠI - PhDr. Irena Borkovcová, MBA
 • 11:00-11:30 Coffee break
 • 11:30-12:00 Dotační příležitosti pro školy, obce a další organizace (Ing. Mgr. Jana Wildová) 
 • 12:00-13:00 Diskuze, výměna zkušeností 
 • 13:00-14:00 Oběd
 • 14:00-15:00 Závěrečné zhodnocení akce a oficiální ukončení akce.

Změna programu vyhrazena.

Akce je orgaizována a financována v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji III.

 

Únor 2023

____________________________________________________________________

Druhé setkání pracovních skupin MAP Rosice III

Dne 27.2.2023 od 8:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Hotel D1, Ostrovačice 

Program jednání: 

 • Zahájení 2. setkání pracovních skupin
 • Výměna zkušeností a odborných znalostí na téma: Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření - konzultant (certifikovaný lektor) Linda Cecavová
 • Oběd
 • Výměna zkušeností a odborných znalostí na téma: Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření - konzultant (speciální pedagog) Mgr. Jiří Halda

 

Prosinec 2022

____________________________________________________________________

První setkání pracovních skupin MAP Rosice III

Dne 13.12.2022 od 13:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Golf Resort Kaskáda Kuřim

Program jednání: 

 • Představení projektu MAP III
 • Představení členů pracovních skupin
 • Harmonogram pracovních skupin
 • Identifikace místních lídrů
 • Projednání SWOT analýzy Analytické části dokumentu MAP
 • Diskuze

 

Říjen 2022

____________________________________________________________________

První jednání Řídícího výboru MAP Rosice III

Dne 31.10.2022 od 13:00 hod. proběhne jednání Řídícího výboru.
Místo jednání: Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany 

Program jednání: 

 • Zahájení jednání, volba zapisovatele
 • Schválení Řídícího výboru a předsedy ŘV, včetně statutu a jednacího řádu
 • Schválení složení Pracovních skupin
 • Schválení aktualizace Strategického rámce
 • Schválení Komunikačního plánu MAP Rosice III včetně přílohy Identifikace dotčené veřejnosti
 • Schválení Organizační struktury MAP Rosice III