Obsah stránky

Aktuálně v projektu MAP III Kuřim

Listopad 2023

____________________________________________________________________

Ukončení realizace projektu MAP III Kuřim

Dne 30.11.2023 došlo k ukončení fyzické realizace projektu MAP III Kuřim. Realizace projektu proběhla v souladu s postupy projektu MAP III. 

Jménem realizačního týmu bychom se chtěli poděkovat všem zapojeným aktérům. 

 

Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání

Ve dnech 28.-29.11.2023 od 15:00 hod. proběhne Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání, které proběhne v Hotelu Sladovna v Černé Hoře.

Program: 

Úterý 28.11.2023

15:00 - 15:30 Prezence a zahájení akce

15:30 - 16:00 Představení projektu MAP

16:00 - 16:30 Coffee Break

16:30 - 17:00 Představení činnosti Řídícího výboru

17:00 - 18:00 Večeře

18:00 - 19:00 Otevřená diskuze aktérů projektu MAP III

20:00 - 22:00 Společenský večer

 

 

Středa 29.11.2023

7:00 - 9:00 Snídaně

9:00 - 10:00 Představení činnosti PS

10:00 - 11:30 Sdílení dobré praxe a zhodnocení průběhu setkání

12:00 - 13:00 Oběd

Změna programu vyhrazena.

 

Závěrečné jednání Řídícího výboru MAP III Kuřim

Ve dnech od 23.11.2023 proběhne jednání Řídícího výboru MAP III Kuřim.

Program jednání: 

 • Zahájení, volba zapisovatele, volba ověřovatele
 • Projednání finálního dokumentu MAP a další dokumentace projektu 
 • Různé - diskuze, návrhy, připomínky 

 

 

Závěrečné setkání pracovních skupin MAP III Kuřim

Dne 7.11.2023 od 13:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Hotel D1, Ostrovačice 

Program:

 • Zahájení závěrečného jednání PS
 • Zhodnocení průběhu projektu MAP III Kuřim, podklady pro závěrečné jednání ŘV
 • Diskuze

 

Říjen 2023

____________________________________________________________________

Podpora škol v plánování a Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání 

Ve dnech 5. a 6.2023 od 13:00 hod. proběhne akce, která je organizovaná v rámci projektu MAP Rosice III a MAP III Kuřim. 
Akce proběhne v Hotelu Atlantis, Brána 177, Rozdrojovice 664 34.

Program: 
Čtvrtek 5.10.2023

 • 13:00-13:30 Pezence a zahájení akce
 • 13:30-16:00 Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání
 • 16:00-16:30 Coffee break
 • 16:30-18:30 Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání
 • 18:30-19:30 Večeře
 • 20:00-22:30 Společenský večer s výměnou dobré praxe

Pátek 6.10.2023

 • 7:00-9:00 Snídaně 
 • 9:00-12:00 Podpora škol v plánování 
 • 12:00-13:00 Oběd
 • 13:00-14:00 Podpora škol v plánování
 • 13:00-14:00 Oběd
 • 14:00-15:00 Závěrečné zhodnocení akce a oficiální ukončení akce

Změna programu vyhrazena.

 

Září 2023

____________________________________________________________________

Čtvrté setkání pracovních skupin MAP III Kuřim

Dne 26.9.2023 od 13:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Hotel D1, Ostrovačice 

Program:

 • Zahájení 4. setkání pracovních skupin
 • Výměna zkušeností a odborných znalostí na téma: Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí s potřebou podpůrných opatření - odborná konzultantka - Mgr. Veronika Peslerová
 • Výměna zkušeností a odborných znalostí na téma: Práce s nadanými žýáky - odborná konzultantka - Mgr. Jana Vitulová
 • Diskuze

 

Spolupráce v území (NPI ČR)

Dne 19.9.2023 se Realizační tým v rámci spolupráce s Národním pedagogickým institutem účastnil setkání zaměřeno na spolupráci v území, sesznámení se záměry a vizemi projektu IPs Kurikulum. 

 

Červenec 2023

____________________________________________________________________

Jednání Řídícího výboru MAP III Kuřim

Ve dnech od 13.-18.7.2023 proběhne jednání Řídícího výboru MAP III Kuřim formou per rollam. 

Program jednání: 

 • Projednání a schválení Akčních plánů na roky 2023,2024,2025

 

Červen 2023

____________________________________________________________________

Tvorba akčních plánů pro roky 2023,2024 a 2025

V přůběhu měsíce realizační tým MAP III Kuřim pracoval na přípravě akčních plánů pro roky 2023,2024 a 2025, které následně budou projednány Řídícím výborem. 

Obsahem akčních plánů jsou aktivity, které budou implementovány v projektu MAP IV v rámci aktivity 4 (Specifická pravidla výzvy). Akční plány vycházejí z potřeby v území a jsou v souladu s cíli MAP, které vycházejí ze Strategického rámce MAP do roku 2025.

 

Květen 2023

____________________________________________________________________

Jednání Řídícího výboru MAP III Kuřim

Dne 25.5.2023 od 13:00 hod. proběhne jednání Řídícího výboru.
Místo jednání: Kaskáda | Golf Brno Kaskáda

Program jednání: 

 • Zahájení, volba zapisovatele
 • Schválení aktualizace Strategického rámce MAP III Kuřim
 • Schválení aktualizace Anaylitické části MAP III Kuřim
 • Projednání vstupu do MAP IV
 • Vstup nového člena do PS MAP III Kuřim
 • Různé - diskuze, návrhy, připomínky

 

Třetí setkání pracovních skupin MAP III Kuřim

Dne 16.5.2023 od 14:00 hod. - 16:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Základní škola Jungmannova 813

Program:

 • Zahájení setkání PS a aktuální dění v projektu MAP Kuřim
 • Návrh aktivit (akční plány pro roky 2023, 2024 a 2025
 • Projednání aktualizace SR MAP
 • Projednání a revize SWOT analýzy - Analytická část 
 • Sdílení dobré praxe

 

Duben 2023

____________________________________________________________________

Setkání zástupců škol ORP Kuřim a ORP Rosice s KAP a MAP 

Ve dnech 13. a 14.2023 od 13:00 hod. proběhne akce, kterou zastřešuje KAP Jmk a MAP pro zástupce škol z území ORP Rosice a ORP Kuřim. 
Akce proběhne v Hotelu Sladovna Černá Hora, nám. U Pivovaru 3, 67921

Program: 
Čtvrtek 13.4.2023

 • 13:00-13:30 Pezence 
 • 13:30-13:50 Zahájení akce
 • 13:50-14:20 Prezentace středních škol
 • 14:30-15:30 Kyberbezpečnost - Ing. Olga Hölzlová (RT KAP JmK III)
 • 15:30-16:00 Coffee break
 • 16:00-18:00 Práce s nadanými žáky - Mgr. Jana Vitulová a další (JCMM)
 • 18:00-18:30 Možnosti spolupráce KAP a MAP 
 • 18:30-19:30 Večeře 
 • 20:00-22:30 Společenský večer s výměnou dobré praxe

Pátek 14.4.2023

 •  7:00-9:00 Snídaně 
 • 9:00-11:00 Prezentace ČŠI - PhDr. Irena Borkovcová, MBA
 • 11:00-11:30 Coffee break
 • 11:30-12:00 Dotační příležitosti pro školy, obce a další organizace (Ing. Mgr. Jana Wildová) 
 • 12:00-13:00 Diskuze, výměna zkušeností 
 • 13:00-14:00 Oběd
 • 14:00-15:00 Závěrečné zhodnocení akce a oficiální ukončení akce.

Změna programu vyhrazena.

Akce je orgaizována a financována v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji III.

 

Únor 2023

____________________________________________________________________

Druhé setkání pracovních skupin MAP III Kuřim

Dne 27.2.2023 od 8:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Hotel D1, Ostrovačice 

Program jednání: 

 • Zahájení 2. setkání pracovních skupin
 • Výměna zkušeností a odborných znalostí na téma: Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření - konzultant (speciální pedagog) Mgr. Jiří Halda
 • Oběd
 • Výměna zkušeností a odborných znalostí na téma: Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření - konzultant (certifikovaný lektor) Linda Cecavová

 

Prosinec 2022

____________________________________________________________________

První setkání pracovních skupin MAP III Kuřim

Dne 13.12.2022 od 13:00 hod. proběhne setkání pracovních skupin. 
Místo setkání: Golf Resort Kaskáda Kuřim

Program jednání: 

 • Představení projektu MAP III
 • Představení členů pracovních skupin
 • Harmonogram pracovních skupin
 • Identifikace místních lídrů
 • Projednání SWOT analýzy Analytické části dokumentu MAP
 • Diskuze

 

Říjen 2022

____________________________________________________________________

První jednání Řídícího výboru MAP III Kuřim

Dne 31.10.2022 od 14:30 hod. proběhne jednání Řídícího výboru. 
Místo jednání: Restaurace Na Návsi, Brněnská 53, 664 82 Říčany 

Program jednání: 

 • Zahájení jednání, volba zapisovatele
 • Schválení Řídícího výboru a předsedy ŘV, včetně statutu a jednacího řádu
 • Schválení složení Pracovních skupin
 • Schválení aktualizace Strategického rámce
 • Schválení Komunikačního plánu MAP III Kuřim včetně přílohy Identifikace dotčené veřejnosti
 • Schválení Organizační struktury MAP III Kuřim