Obsah stránky

Aktuálně v projektu MAP Rosice II

 

Září 2022

____________________________________________________________________

UKONČENÍ PROJEKTU MAP RosiceII

Dne 30.9.2022 došlo k úspěšnému fyzickému ukončení projektu MAP Rosice II. Ve jménu realizačního týmu děkjeme všem, co se podíleli a zapojili do projektu.

 ____________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Dne 20.9.2022 od 9:00 hod. proběhne poslední jednání Řídícího výboru. Hlavním programem jednání bude schválení veškerých relevantních dokumentů k naplnění cílů projektu MAP ROSICE II. 

 

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Dne 13.9. od 13:00 hod. proběhne poslední setkání pracovních skupin projektu MAP ROSICE II.

Červen 2022 ____________________________________________________________________

Probíhá naplňování plánu aktivit v rámci implementace projektu. 

 

Květen 2022 ____________________________________________________________________

SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN - LUŽÁNECKÝ SKLENÍK

Dne 25.5. 2022 proběhne 14. setkání pracovních skupin v areáli SVČ Lužánky. 
Po zahájení a krátké diskuzi bude členům pracovních skupin představen LUSK - Lužánecký skleník - environmentální a polytechnické výukové centrum. Na konci setkání mají členové možnost účastnit se ukázkové hodiny polytechniky.

 

Duben 2022 ____________________________________________________________________

TVOŘÍME S ÚSMĚVEM II

Setkání zástupců MŠ zapojených do projektu Technické školky se uskuteční dne 21.-22.4.2022 v hotelu Atlantis, Rozdrojovice.

Za organizací akce stojí 4 Místní akční plány - MAP II rozvoje a vzdělávání v ORP Boskovice, MAP rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II, MAP Kuřim II a MAP Rosice II.

Program - Technické školky, šití v mateřské škole, scrapbook ale také i sdílení dobré praxe.

 

SEMINÁŘ: PODPORA ZNALOSTNÍCH KAPACIT ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Dne: 12.4.2022, Hotel Santon

Seminář s následnou diskuzí pod vedením odborníka - Jana Stejskalová: O příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení a vytváření podpůrného prostředí.

 

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP ROSICE II

 

Březen 2022 ____________________________________________________________________

KNIŽNÍ TRH

Dne 31.3..2022 přoběhne akce s názvem Knižní trh v Kulturním a společenském centru Kuřim.

Program

 • Technické školky
 • Šití
 • Knihovna Kuřim
 • prodej knih, edukativních her, Montessori pomůcek, papirnicvtí, nakladatelů a mnoho jiných prodejců
 • kolo štěstí Městské knihovny Kuřim
 • pohádkové představení pro děti
 • beseda ke knize Kuřim a její legionáři
 • vystoupení stand-up komika Pavla Tomeše a autogramiáda ke knize Až na konec dobrý.

 

 

Listopad 2021 ____________________________________________________________________

WORKSHOP PRO UČITELE - 3D tiskárna

Dne 18.11.2021 se v Rosickém SVČ Rubiko bude konat workshop určen pro učitele 

Program je zaměřen na seznámení se s principem technologie, ukázkou modelových příkladů projektů a využití ve škole. Proběhne zkouška modelace jednoduchého objektu.

Přihlásit se můžete zde: Workshop 18.11.2021 3D tiskárna - Tabuľky Google

 

Říjen 2021 ____________________________________________________________________

Od začátku školního roku 2021/2022 probíhá naplňování Plánu aktivit. V školách probíhají různé akce zaměřené na čtenářskou, matematickou gramotnost, rovné příležitosti i polytechnické vzdělávání.

O akcích pravidelně informujeme veřejnost přes MAP Rosice II | Facebook

 

Léto 2021 ____________________________________________________________________

NABÍDKA LETNÍHO DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

Díky projektu MAP Rosice II můžeme o letních prázdninách nabídnout žákům zapojených škol do projektu doučování angličtiny.

Doučování bude probíhat on-line. Cílem tohoto doučování angličtiny je pomoc dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku tak, aby zvládly učivo v dalším školním roce. Současně je důležité, aby byla výuka dostupná všem dětem bez rozdílu, z toho důvodu je pro děti bezplatná. Doučování reailuje jazkyová škola TLC Kids a toto doučování je vhodné pro děti od 2. do 8. třídy.

 Více informací https://www.tlckids.cz/clanky/detail/ieY41V2n0A-letni-doucovani-aj-zdarma

 

Srpen 2021 ____________________________________________________________________

TVOŘÍME S ÚSMĚVEM

Setkání zástupců MŠ zapojených do projektu Technické školky se uskuteční dne 24.-25.8.2021 V Černé Hoře. 

Za organizací akce stojí 4 Místní akční plány - MAP II rozvoje a vzdělávání v ORP Boskovice, MAP rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II, MAP Kuřim II a MAP Rosice II.

Program je nabitý rúznymi workshopy- Worskop šití, Scrapbooky a Technické školky. V obou dnech proběhne sdílení příkladů dobré praxe. 

 

Duben 2021 ____________________________________________________________________

Webináře - návrat dětí do škol, MUDr. T. Horká 

Jsou stanoveny termín pro tyto on-line webináře: 8.4. a 22.4.2021. Cílem těchto webinářů je zapojení rodičů a dětí z vyloučených lokalit (prostřednictvím škol) a zlepšení komunikace rodiče – děti, rodiče- učitelé.

Mluvit se bude o tom, že navzdory technologiím si řidme život sami a jak zvládnou denně 500 minut, které žáci bězně tráví učením ve škole a teď po nich situace vyžaduje, aby to zvládli doma. 

 

Leden 2021 ____________________________________________________________________

Webináře s MUDr. T. Horkou a Č. Šťastným 

 

Připravili jsme pro Vás společně s MUDr. T. Horkou http://tatjanahorka.cz/ a Č. Šťastným webináře (přes aplikaci Google Meet) nebo možnost osobního setkání (pokud to bude možné, v souladu s platnými nařízeními vlády).

Témata webináře:

 • Motivace a udržení si zdravého nadhledu v profesním i osobním životě
 • Zvládání současné situace v profesním i osobním životě
 • Sdílení zkušeností z on-line výuky s dalšími kolegy
 • Sdílení zkušeností, co se vám osvědčilo a co vám pomáhá v on-line výuce i práci s dětmi na dálku
 • Jak on-line nevyhořet
 • Zpracování živých podnětů přímo od účastníků webináře/osobního setkání

 

Webinář je vždy maximálně pro 12 osob, aby se dostal prostor pro všechny, vše je zpracováno anonymně, v bezpečném prostředí s možností být posluchačem, bez aktivního zapojení.

 

Pokud máte zájem, přihlaste v odkazu níže. Vyberte si termín (každý termín má svoji vlastní tabulku), napište zde čas, který by vám vyhovoval (následně bude zvolen čas webináře dle požadavků většiny účastníků) a vyplňte kontaktní údaje. Čas je možný domluvit  v dopoledních i odpoledních hodinách.

Následně budeme s podrobnosti informovat již přímo na e-mail každého přihlášeného.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F-d4NvDj4lB2ciqXsplJC1ipsa0AzdmeiX7emPyTRVE/edit?usp=sharing

 

Prosinec 2020 ____________________________________________________________________

Technické školky - šití

Na našem youtube kanálu můžete nyní sledovat nová videa, kde lektorka šití ukazuje, jak si ušít jednotilivé předměty, které naleznete v odkazech níže.

klicenka - YouTube

Labyrint - YouTube

Peněženka - YouTube

Polštář - YouTube

Šátek - YouTube

 

Podzim 2020 ____________________________________________________________________

Vzdělávací workshopy - digitální gramotnost

Od října budou probíhat vzdělávací workshopy v rámci digitální gramotnosti pro zainteresované školy v projektu MAP Rosice II. Pedagogové si na těchto workshopech rozšíří dovednosti na předem domluvených tématech – praktická cvičení v programech Google ClassRoom, Microsoft Teams, Skype aj. Právě tyto programy jsou dle pedagogů nejčastěji využívány pro distanční výuku.  Vzdělávací workshopy jsou vedeny panem Ing. Tomášem Hudečkem.

 

Září 2020 ____________________________________________________________________

Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry u dokumentu ‚‚Zdroje a potřeby‘‘

24. 9. 2020 odpoledne v Zámeckém kulturním centru Rosice v severním křídle Zámku byl představen dokument Zdroje a potřeby školství, který vytvořili učitelé zapojení do projektu MAP společně s MUDr. T. Horkou a manažery MAP.Tento dokument vznikl na vícedenní teambuildingové akci s učiteli z MŠ a ZŠ, kde se otevřel prostor pro vzájemné sdílení názorů a vnímání problémových oblastí ve školství.

Pomocí brainstormingu byly přímo pedagogy pojmenovány a popsány oblasti, které shledávají ve své praxi jako problematické.

Tyto oblasti byly pomocí otázek autenticky zaznamenány. Dotazník byl zaslán na všechny školy zapojené v projektu MAP z oblasti ORP Kuřim a ORP Rosice pomocí googlu dotazníku. Dotazník s uvedenými oblastmi byl poslán manažerkou MAPů na cca 40 emailových adres MŠ a ZŠ s žádostí o jeho vyplnění a případně další sdílení, spolu s informací, že dotazník bude použit i jako podklad pro zpracování dokumentu MAP.  Pedagogové měli v google dotazníku vyhodnotit, které oblasti vnímají jako nejvíce problémové.

Dotazník se setkal s vysokou proaktivitou od škol i učitelů, kteří ho aktivně sdíleli a přeposílali na další adresy. Přestože tento dotazník nebyl nijak masově zveřejňován ani šířen, celkový počet odpovědí byl 130. Na základě těchto podnětů a odezvy byl dále  zpracován dokument Zdroje a potřeby.

Na osobním setkání jsme pracovali  ve skupině s řediteli, učiteli, starosty, rodiči, podnikateli, politiky a dětmi – tedy těmi, kteří jsou v oblasti školství aktivně zapojeni.

Prostřednictvím hlasování jsme vybrali 3 – 4 problémové oblasti z okruhu 12 otázek ve školství a o těch jsme diskutovali.

V tvůrčí, přátelské atmosféře byla možnost u každé problémové oblasti slyšet názor žáka, rodiče, učitele i starosty.

Výsledky společné práce byly ihned zpracovány do dokumentu Zdroje a potřeby.

Po skončení doby „covidové“ plánujeme další osobní setkání. Prostřednictvím Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. budou výsledky této diskuze předány MŠMT nejen v projektu MAP Kuřim II, ale budou dále i prezentovány politikům Jihomoravského kraje, Senátu, Parlamentu, aj..

Video ze setkání:

Setkání Zdroje a potřeby - MAP Rosice II - YouTube 

 

AKCE SE KONALA ZA PODPORY PROJEKTU MAP ROSICE II.

 

Červen 2020 ____________________________________________________________________

Plán vzdělávacích aktivit pro rok 2020/2021

V rámci projektu MAP Rosice II proběhlo v červnu 2020 setkání pracovních skupin, kde byl mimo jiné projednán Plán vzdělávacích aktivit pro rok 2020/2021. Členové pracovních skupin byli obeznámeni s novinkami, na které se mohou zapojené školy zdarma přihlášit v novém školním období.  Vznikla zde diskuze, kde si členové pracovních skupin předávali zkušenosti s vybranými akcemi z loňského roku. 

Přihlášení na akce z Plánu vzdělávacích aktivit pro rok 2020/2021 bylo možné do 3.7.2020. 

 

Leden 2020 ____________________________________________________________________

Setkání Řídícího výboru MAP Rosice II a seminář "Startéry"

V lednu 2020 proběhlo setkání Řídícího výboru projektu MAP Rosice II. Po ukončení oficiálního jednání byl pro členy ŘV připraven seminář "Startéry - krátké aktivity nejen na začátek hodiny" s lektorem Lukášem Javorkem. 

Seminář byl zaměřen na podporu matematické gramotnosti a byl představen Řídícímu výboru s možností zařadit tyto akce do aktualizovaného plánu aktivit. Lektor se soustředí na shromažďování metod a aktivit, které pomáhají rozvíjet potenciál žáků, a který vnímají jako atraktivní. Osvědčené metod z praxe sdílí modelově právě na svých seminářích. Učitelé tak mají možnost v roli žáků vyzkoušet různorodé metody na vlastní kůži a mohou tak posoudit pravděpodobnou využitelnost ve výuce. 

Akce se setkala s velkým ohlasem a do plánu aktivit bude zařazena.

Listopad 2019 _______________________________________________________________________

Setkání v Černé hoře

V listopadu proběhlo v rámci projektu MAP Rosice II setkání ředitelů, zástupců škol a zřizovatelů v hotelu Sladovna v Černé hoře. Účastníci setkání si mohli vybrat z několika seminářů, které byly zaměřeny na polytechnické dovednosti, na podporu rovných příležitostí a taktéž na právní problematiku zřizování škol. 

Cenné bylo také sdílení zkušeností a možnost neformálního setkání několika stran.

Video z akce

 Podzim 2019 _______________________________________________________________________

Úspěšné plnění plánu aktivit

Poslední čtvrtletí roku 2019 se neslo v duchu plnění plánu aktivit. V zapojených školách tak probíhaly akce, které byly nabízeny v tzv. Plánu aktivit, a kde si každá škola mohla vybrat ze široké nabídky workshopů či seminářů zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti, rovných příležitostí ve vzdělávání a na enviromentální oblast, která byla do projektu nově přidána. 

S největším ohlasem se setkaly akce Listování s Lukášem Hejlíkem na podporu čtenbářské gramotnosti, preventivní program "Jít společně, jít spolu" na podporu rovných příležitostí s MUDr. Táňou Horkou či enviromentální semináře/workshopy na Ranči Loučka.

Z některých akcí byla pořízena videa, která naleznete na odkazech:

Jít společně, jít spolu

Listování s Lukášem Hejlíkem

Září 2019 _______________________________________________________________________

Nová pracovní skupina s enviromentální tématikou

Na základě požadavků zapojených škol byla a diskuzi Řídícího výboru a ostatních pracovních skupin, byla do projektu přidána další volnitelná pracovní skupina, a to Pracovní skupina enviromentální. Pracovní skupina bude pracovat obdobným způsobem, jako ostatní pracovní skupina a je složena z členů již stávajíchc pracovních skupin. Do plánu aktivit byly taktéž zařazeny semináře/workshopy, které jsou zaměřeny právě na neviromentální problematiku, a které budou zapojeným školám k dispozici.

Červen 2019 _______________________________________________________________________

 V Kuřimi a v Rosicích proběhl první ročník Mini-veletrhu pro školy!

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., která je realizátorem projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Kuřim a ORP Rosice, uspořádala dne 19.6.2019 v Kuřimi a dne 20.6.2019 v Rosicích první ročník, tzv. Mini-veletrhu pro školy, rodiče, děti. Na akcích byly zastoupeny firmy z oblasti školství, které prezentovaly interaktivní pomůcky, knihy/učebnice, výtvarné potřeby, aj.

Účastníci akce, tedy zástupci škol, rodiče s dětmi, ale i široká veřejnost, tak měli jedinečnou možnost zhlédnout na jednom místě aktuální nabídku z oblasti školství od různých zajímavých firem.

Součástí akce byly zajímavé workshopy, které celou akci doplňovaly o možnost zapojení především dětí – workshop bubnování, workshop rockové hudby, workshop Technických školek a šití. 

Akce se setkala s velkým ohlasem zapojených škol. Musím hrozně moc poděkovat za tuto akci. Spoustu her a pomůcek známe, ale také jsme se seznámili s věcmi a pomůckami, které ve škole ještě nemáme. Objednali jsme si tedy krásné nové pomůcky jako např. Logico Piccolo a Logico Primo. Také nás zaujaly pomůcky Tvořivé školy a O-školy. Moc se přimlouvám za to, aby se akce v příštím roce opakovala. Je důležité, aby učitelé nesklouzávali do stereotypu a pořád se snažili získávat nové a nové poznatky o firmách a pomůckách, které se zabývají i těmito krásnými věcmi.“  Mgr. Hana Urbanová, ředitelka MŠ Jinačovice.

Květen 2019 _______________________________________________________________________

Plán vzdělávacích aktivit 2019

MAS Brána Brněnska, z. s. zveřejňuje Plán vzdělávacích aktivit v rámci projektů MAP Kuřim II a MAP Rosice II. Dokument bude průběžně aktualizován.

 

Duben 2019_________________________________________________________________

Workshop na podporu čtenářské gramotnosti

V měsíci dubnu proběhl v rámci projektu MAP Rosice II workshop na podporu čtenářské gramotnosti, spolupráce a začlenění dětí v mateřských školách s lektorkou Hankou Švejdovou, tentokrát s jarní tématikou. Hlavní témata a hry, které byly prezentovány:

 1. Jaro a sluníčko
 2. Velikonoce
 3. Housenka příběh
 4. Velikonoční hry a tradice

Workshop s učiteli z mateřských škol zapojených do projektu MAP Rosice II proběhl ve Vranově v hospůdce Bylo nebylo.

Více informací o lektorce Hance Švejdové naleznete také zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/inspiromat/

 

23. a 28.11.2018_________________________________________________________________

Seminář - Cílevědomě, zdravě a hravě, Rok jde pořád dokolečka, Já, ty my s ním

S ohledem na značný zájem o akci ze strany pedagogických pracovníků z území ORP Rosice a s ohledem na zajištění co největšího dopadu akce byl seminář v realizován ve dvou termínech tak, aby skupina účastníků nepřesáhla 20 osob.

Seminář, vedený zkušenou lektorkou, Mgr. Hankou Švejdovou, byl zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dětí, uplatňování vhodných metod a naplňování prožitkového učení v praxi při práci s dětmi v MŠ. V neposlední řadě byl seminář také zaměřen na propojení dětí a rodičů s činnostmi v MŠ.

Lektorka nabídla motivační techniky, které pomohou udržet rytmus činností s dětmi, praktické hry a aktivity umožňující okamžité spojení slova s akcí a reagující na potřebu pohybu, činnosti, bezpečí a důvěry s cílem naučit se něco nového, ale zároveň plnohodnotně podporovat sociální učení.

Zároveň byla probírána metodika rolové hry s nejmladšími dětmi s prostorem pro integraci metod z dalších oblastí rozvoje dítěte (pohybové, kognitivní, výtvarné, pracovní, jazykové atd.), vhodné formy, techniky a metody práce s předškolními dětmi.

Celý seminář a veškeré jeho aktivity byly zaměřeny i na to, jak zapojit do vzdělávání i děti se zvláštními potřebami.

 

8.11.2018_______________________________________________________________________

Skupinové setkání v rámci zahájení projektu, otevření tématu komunikace a rovných příležitostí, možnosti zapojení veřejnosti do rozvoje vzdělávání v regionu

Dne 8. 11. 2018 se uskutečnilo společné setkání, skupinový workshop na téma podpory vzájemné komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli. Setkání bylo skvělou příležitostí pro vzájemné poznání, sdílení zkušeností, rozdílných pohledů a rozvoj dialogu mezi rodiči, členy pracovních skupin a členy Řídícího výboru.

Pod vedením zkušené lektorky se podařilo otevřít téma, které se bezprostředně týká všech zainteresovaných aktérů v procesu vzdělávání a povzbudit přítomné k další práci na společném cíli dalšího rozvoje kvalitního vzdělávacího systému, který se zajímá o potřeby i těch, kteří je v danou chvíli třeba neumí pojmenovat, nebo prosadit. 

Účastníkům setkání byla nabídnuta možnost přihlásit se do pracovní skupiny pro rovné příležitosti a stejně tak byly vyzvání k šíření této příležitosti, jak se aktivně zapojit do rozvoje vzdělávání v regionu.

Seminář byl pozitivně hodnocen a díky otevřenosti účastníků a lektora došlo k pozitivnímu zahájení projektu.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. jednání Řídícího výboru MAP

Dne 8. 11. 2018 po ukončení workshopu na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli následovalo první setkání Řídícího výboru v rámci projektu MAP Rosice II.

Jednání bylo veřejné a mohli se do něho zapojit i účastníci právě ukončeného workshopu, které zaujala možnost dozvědět se více, nebo se dokonce připojit k platformě, která se věnuje rozvoji vzdělávání v území.

Řídící výbor přijal svůj statut a odsouhlasil svůj jednací řád.

Byly ustaveny pracovní skupiny a otevřena možnost jejich rozšíření o další zájemce.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na společnou diskuzi a skupinový workshop na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli. Akce se bude konat v rámci zajájení projektu MAP Kuřim II a vedle možnosti sdílet zkušenosti a posunout téma zase o kousek dál, bude představena i možnost, jak se systematoicky zapojit do ovlivňování kvality vzdělávání v regionu.

PDF verze plakátu pro lepší čtení a ke stažení.

 

6.11.2018_______________________________________________________________________

Seminář - "Umíme se domluvit, Komunikační typy a jejich praktické každodenní využití nejen pro pedagogy"

6.11.2018 probehl ve Zbraslavi vzdělávací a praktický seminář vedený zkušenou lektorkou Vlastou Křenovskou.

Lektorka nabídla unikátní pohled na komunikaci s dětmi a s účastníky probírala, jak znalost komunikačních typů může usnadnit život pedagoga.
Účastníci se pak věnovali tématu, jak jednoduše porozumět a pochopit sám sebe i své žáky.

Pedagogové byli seznámeni se základní typologií podle komunikačních typů.

Znalost komunikačních typů přináší rychlé pochopení protějšku, se kterým chceme komunikovat, umožní snadněji řešit konflikty a pomůže vyřešit opakovaná nedorozumění.

Metody a praktiky popisované na semináři jsou ověřeno také pro práci s dětmi s ADHD.

 

30.10.2018______________________________________________________________________

„HRAVÉ SEBEPOZNÁNÍ“ - workshop na podporu rovného přístupu ve vzdělávání

V rámci rozvoje tématu rovných příežitostí ve vzdělávání proběhl seminář vedený zkušenou lektorkou a zároveň učitelkou MŠ, paní Alenou Řehorovou.
Hlavním programem semináře s názvem "Hravé sebepoznání" byly sebepoznávací aktivity z oblasti osobnostního rozvoje a rovného přístupu ve školství.

Cílem semináře bylo rozvinout práci s emocemi a propojit ji s komunikačními dovednostmi s rovněž se zohledněním oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání.
S pomocí aktivit zaměřených na objevení kreativity, tvořivosti a trénink komunikačních dovedností se podařilo rozvíjet otevřenost k prožitkům jak vlastním, tak druhých lidí.

Díky lepšímu porozumění sobě bylo pak možné zaměřit se i na empatickou orientaci v mezilidských vztazích. Na akci se propojili učitelé, rodiče a pracovníci z neziskových skupin.

Účastníkům setkání byla rovněž představena možnost přihlásit se do pracovní skupiny pro rovné příležitosti a stejně tak byly vyzvání k šíření této příležitosti, jak se aktivně zapojit do rozvoje vzdělávání v regionu.

 

5.10.2018_______________________________________________________________________

„Proč se lidé dělí na vítěze a skorovítěze?“ 

Dne 5.10.2018 proběhl na Zámku v Kuřimi seminář vedený lektorem PhDr. Markem Hermanem. Pedagogové z území ORP Rosice na něm společně uvažovali a objevovali, jakým způsobem se buduje klima ve třídě, proč je důležitá atmosféra vztahů a proč k učení nutně potřebujeme znát doslova „technologii“ neohrožujícího prostředí.

Seminář byl rovněž zaměřen na práci pedagoga s pravidly.
Seminář vedl účastníky k zamyšlení nad tím, proč a jak pracujeme s pravidly. Jak se pravidla tvoří a jaké mají zákonitosti.

Dále měli přítomní možnost do hloubky se seznámit s teorií oslovění pravé hemisféry a s teorií o 7 klíčových slovech pro proces učení.