Obsah stránky

Aktuálně v projektu MAP Rosice II

8.11.2018
______________________________________________________________________________

Skupinové setkání v rámci zahájení projektu, otevření tématu komunikace a rovných příležitostí, možnosti zapojení veřejnosti do rozvoje vzdělávání v regionu

Dne 8. 11. 2018 se uskutečnilo společné setkání, skupinový workshop na téma podpory vzájemné komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli. Setkání bylo skvělou příležitostí pro vzájemné poznání, sdílení zkušeností, rozdílných pohledů a rozvoj dialogu mezi rodiči, členy pracovních skupin a členy Řídícího výboru.

Pod vedením zkušené lektorky se podařilo otevřít téma, které se bezprostředně týká všech zainteresovaných aktérů v procesu vzdělávání a povzbudit přítomné k další práci na společném cíli dalšího rozvoje kvalitního vzdělávacího systému, který se zajímá o potřeby i těch, kteří je v danou chvíli třeba neumí pojmenovat, nebo prosadit. 

Účastníkům setkání byla nabídnuta možnost přihlásit se do pracovní skupiny pro rovné příležitosti a stejně tak byly vyzvání k šíření této příležitosti, jak se aktivně zapojit do rozvoje vzdělávání v regionu.

Seminář byl pozitivně hodnocen a díky otevřenosti účastníků a lektora došlo k pozitivnímu zahájení projektu.

___________________________________________________________________________________________________________________________

1. jednání Řídícího výboru MAP

Dne 8. 11. 2018 po ukončení workshopu na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli následovalo první setkání Řídícího výboru v rámci projektu MAP Rosice II.

Jednání bylo veřejné a mohli se do něho zapojit i účastníci právě ukončeného workshopu, které zaujala možnost dozvědět se více, nebo se dokonce připojit k platformě, která se věnuje rozvoji vzdělávání v území.

Řídící výbor přijal svůj statut a odsouhlasil svůj jednací řád.

Byly ustaveny pracovní skupiny a otevřena možnost jejich rozšíření o další zájemce.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na společnou diskuzi a skupinový workshop na téma komunikace mezi rodiči, dětmi a učiteli. Akce se bude konat v rámci zajájení projektu MAP Kuřim II a vedle možnosti sdílet zkušenosti a posunout téma zase o kousek dál, bude představena i možnost, jak se systematoicky zapojit do ovlivňování kvality vzdělávání v regionu.

PDF verze plakátu pro lepší čtení a ke stažení.

30.10.2018
_____________________________________________________________________________________

 „UMÍM SE DOMLUVIT“ - workshop na podporu rovného přístupu ve vzdělávání

Ve dnech 29. 10.  a 30. 10. proběhly v prostorách hotelu Myslivna semináře se zkušenou lektorkou Vlastou Křenovskou. Jednalo se o semináře jak vzdělávací, tak i praktické, kdy bylo řešeno několik témat - unikátní pohled na komunikaci s dětmi; jak znalost komunikačních typů může usnadnit život pedagoga; jak jednoduše porozumět a pochopit sám sebe i své žáky. Znalost komunikačních typů přináší rychlé pochopení protějšku, se kterým chci komunikovat, umožní snadněji řešit konflikty a pomůže Vám vyřešit opakovaná nedorozumění. Základní typologie podle komunikačních typů. Ověřeno také pro práci s dětmi s ADHD.

„HRAVÉ SEBEPOZNÁNÍ“ - workshop na podporu rovného přístupu ve vzdělávání

V rámci rozvoje tématu rovných příležitostí ve vzdělávání proběhl dne 30.10.2018 v prostorách hotelu Myslivna seminář vedený zkušenou lektorkou a zároveň učitelkou MŠ, paní Alenou Řehořovou. Cílem semináře bylo rozvinout práci s emocemi a propojit ji s komunikačními dovednostmi.

S pomocí aktivit zaměřených na objevení kreativity, tvořivosti a trénink komunikačních dovedností se podařilo rozvíjet otevřenost k vlastním prožitkům, i k prožitkům druhých lidí. Díky lepšímu porozumění sobě bylo pak možné zaměřit se i na empatickou orientaci v mezilidských vztazích.

Na akcích se propojili učitelé, rodiče a pracovníci z neziskových skupin.