Obsah stránky

2. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
IROP – Komunitní centra a sociální služby

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 22712372 vyhlašuje dne 17.9.2018 svou 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Komunitní centra a sociální služby.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 62 – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                               17.09.2018 ve 10:00 hod
Datum zahájení příjmu žádostí:                  
17.09.2018 ve 10:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                  29.10.2018 ve 16:00 hod

Celková alokace výzvy:                                 26 225 250 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Petra Warzechová, +420 737 002 924, warzechova@branabrnenska.cz.

 

2. výzva IROP - Komunitní centra

Název Typ
2. výzva MAS BB-IROP-Komunitní centra a sociální služby pdf pdf
Avízo výzvy pdf pdf
Interní postupy IROP pdf pdf
Kontrolní list - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti xlsx xlsx
Kontrolní list - věcné hodnocení xlsx xlsx
Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek pdf pdf
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf
Osnova studie proveditelnosti - rozvoj komunitních center docx docx
Osnova studie proveditelnosti - rozvoj sociálních služeb docx docx
Příloha č. 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti pdf pdf
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení pdf pdf
Příloha č. 3 - Memorandum o spolupráci_VZOR pdf pdf
Postup pro podání žádosti o podporu v systému MS2014 doc doc
Pozvánka na seminář pdf pdf
Seznam vybraných prjektů k podpoře pdf pdf
Souhlasné stanovisko kraje (komunitní centra) docx docx
Souhlasné stanovisko subjektu - soc. služby docx docx
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pdf pdf
Text nadřazené výzvy č. 62 pdf pdf
Zápis z Programového výboru - 6.12.2018 - výběr projektů pdf pdf
Zápis z výběrové komise - věcné hodnocení přijatých žádostí o podporu pdf pdf