Obsah stránky

2. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
IROP – Komunitní centra a sociální služby

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., se sídlem Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ: 22712372 vyhlašuje dne 17.9.2018 svou 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Komunitní centra a sociální služby.

Výzva má vazbu na výzvu Řídícího orgánu IROP č. 62 – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD.

Podrobné informace pro žadatele jsou součástí Výzvy a dalších níže uvedených dokumentů.

Datum vyhlášení výzvy:                               17.09.2018 ve 10:00 hod
Datum zahájení příjmu žádostí:                  
17.09.2018 ve 10:00 hod
Datum ukončení příjmu žádostí:                  29.10.2018 ve 16:00 hod

Celková alokace výzvy:                                 26 225 250 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s., především na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Petra Warzechová, +420 737 002 924, warzechova@branabrnenska.cz.