«

»

Srp 24

Připravovaná výzva IROP – Předškolní a školní vzdělávání

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. informuje o plánované výzvě z IROP, která bude zaměřena na podporu infrastruktury předškolního vzdělávání, infrastruktury základních a středních škol, infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání. Předpokládaný termín vypsání vyzvy je v průběhu měsíce října. Již nyní mohou žadatelé konzultovat projekty s pracovníky kanceláře MAS. Výzva bude vypsána na základě vyhlášené výzvy IROP č. 68, jejíž znění najdete zde. Výše alokace ve výzvě bude 24.035.150 Kč. Nyní MAS Brána Brněnska zatím zvěřejňuje avízo výzvy.

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru obsahující důležité informace a údaje. Nejedná se ovšem o závaznou verzi výzvy, závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna pod odkazem IROP – Výzvy nejpozději v den vyhlášení výzvy a zpřístupnění výzvy v systému MS2014+. Veškeré informace uvedené v avízu výzvy jsou předběžné.

AVÍZO výzvy č. 1 IROP