Obsah stránky

 

Vítejte

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Místní akční skupiny Brány Brněnska, z.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. (dále jen MAS) je na politickém rozhodvání nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazku obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základním cílem naší MAS je zlepšování kvality života, životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů, který MAS pro naplnění svých cílů používá je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Zajištění provozu a potřebného vybavení kanceláře MAS je možné díky projektu "Místní akční skupina Brána Brněnska 2019 - 2023" který je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Informuje

Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 6 ... 10 [ > ]
 

Připravujeme vyhlášení výzvy z Programu rozvoje venkova

středa, 15. duben 2020 // MAS informuje

MAS otevře možnost žádat o dotace v rámci podpory zemědělských činností, nezemědělských podnikatelských činností a investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů.

 

Aktualizovaný harmonogram výzev MAS pro rok 2020

čtvrtek, 09. duben 2020 // MAS informuje

 

Aktuální informace k realizaci projektů OPZ v době mimořádných opatření souvisejících s pandemií nového typu koronaviru

středa, 06. duben 2020 // MAS informuje

Aktuální informace pro zájemce v přiloženém dokumentu

 
Bez náhledu

Výběrové řízení na pozici manažerky/manažera SCLLD

úterý, 31. březen 2020 // MAS informuje

Připojte se ke spolupráci na rozvoji našeho regionu.

 

Přednáška o spánku - Kuřim, kinosál na ulici Tyršova

středa, 02. březen 2020 // MAS informuje

Mgr. Jana Křížová představí poznatky a vlivu spánku na naše poznávací funkce, emoce i zdraví. Akce se bude konat v Kuřimi 15. dubna od 17:00

 
Bez náhledu

Aktualizace Integrované stratege komunitně vedeného místního rozvoje

čtvrtek, 27. únor 2020 // MAS informuje

26.2.2020 byla ze strany Řídícího orgánu schválena změna Programového rámce Programu rozvoje venkova, kterou Místní akční skupina Brána Brněnska reagovala na výsledky střednědobého zhodnocení Integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Informujeme o provedených změnách.

 
Stránky [ < ] 1 2 3 4 5 6 ... 10 [ > ]