«

»

Srp 02

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci – Výzva MAS PRV č. 1

Dne 2.8.2017 uveřejnila Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s., seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci výzvy č. 1 MAS Brána Brněnska pro Program rozvoje venkova.

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. přijala v rámci výzvy PRV č. 1 celkem dvě žádosti o dotaci. Programový výbor MAS, který zasedal dne 1.8.2017 vybral k podpoře za MAS Brána Brněnska, z.s., celkem dvě žádostí o dotaci. Všechny přijaté žádosti tedy byly vybrány k podpoře.

Vybrané žádosti o dotaci budou postoupeny k závěrečnému ověření způsobilosti na Státní zemědělský intervenční fond, který vydá konečné stanovisko o podpoře projektů předložených na MAS Brána Brněnska, z.s.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci v rámci výzvy PRV č. 1