↑ Return to Projekty

Projekty v udržitelnosti

Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci MAS 2 Zápisy z jednání 5-2-15 18-3-15 22-4-15 20-5-15 12-6-15   Informační materiály Odkaz na materiály NS MAS brožura ke stažení  

Zobrazit stránku »

Poskytnutí dotace v roce 2016 z rozpočtu JMK

Tato dotace je poskytnuta jako účelová finanční podpora z rozpočtu poskytovatele  na realizaci akce Podpora MAS BB, na základě žádosti evidované pod č.j. 33123/2016,dotační titul : OZP PRV – DT2. Dotace je poskytována na základě Dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016,vyhlášeného Radou Jihomoravského kraje,usnesením č.8619/16/R129.

Zobrazit stránku »

Získávání dovedností pro MAS Brána Brněnska

Získávání dovedností pro MAS Brána Brněnska-Dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Zobrazit stránku »

Operační program Technická pomoc

Ke stažení v .pdf Žádost MMR  

Zobrazit stránku »

Technické školky

Technické školky-Dotace z Programu rozvoje venkova ČR WEB projektu zde.

Zobrazit stránku »

Aktivizace rozvojového potenciálu JMK prostřednictvím MAS v období 2014-2020.

IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje, IČ: 72048301, Sídlo: 679 13 Sloup 221 NÁZEV PROJEKTU   Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020   LOKALIZACE PROJEKTU   Území místních akčních skupin se sídlem v Jihomoravském kraji. HLAVNÍ CÍL   Zvýšení resilience (adaptace) Jihomoravského kraje na klimatickou změnu – …

Zobrazit stránku »

MAS jak nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu Prezentace projektu: 140530-predstaveni_projektSMSCR-MASjakonastrojspolupraceobci

Zobrazit stránku »