↑ Return to Projekty

Aktuální projekty

MAS BB 2015-2018

Zobrazit stránku »

MAP Kuřim – OP VVV, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Ridici_vybor MAP Kuřim Stručné informace o projektu MAP Kuřim   Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům …

Zobrazit stránku »

MAP Rosice – OP VVV, Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Ridici_vybor_rosice Informace k MAP (Místním akčním plánům) pro školy ORP Rosice: Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním …

Zobrazit stránku »