«

»

Srp 29

Připravovaná výzva OPZ – Sociální služby a sociální začleňování

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. informuje o plánované výzvě z OPZ, která bude zaměřena na podporu sociálních služeb, sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob.

Předpokládaný termín vypsání vyzvy je v průběhu měsíce listopadu. Již nyní mohou žadatelé konzultovat projekty s pracovníky kanceláře MAS. Výzva bude vypsána na základě vyhlášené výzvy OPZ č. 047, jejíž znění najdete zde.

Výše alokace ve výzvě bude 10.000.000 Kč. Nyní MAS Brána Brněnska zatím zvěřejňuje avízo výzvy. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru obsahující důležité informace a údaje. Nejedná se ovšem o závaznou verzi výzvy, závazná verze výzvy a její dokumentace bude zveřejněna pod odkazem OPZ – Výzvy nejpozději v den vyhlášení výzvy a zpřístupnění výzvy v systému MS2014+. Veškeré informace uvedené v avízu výzvy jsou předběžné.

Avízo výzvy č. 2 OPZ